അഫ്‍ഗാനിസ്ഥാന്റെ പേരുമാറ്റി താലിബാന്‍; വിമാന സര്‍വ്വീസുകള്‍ നിര്‍ത്തി, ജനങ്ങള്‍ക്ക് നേരെ വെടിവെപ്പ്

ഭരണം പിടിച്ചെടുത്തതിന് പിന്നാലെ അഫ്‍ഗാനിസ്ഥാന്റെ പേരുമാറ്റി താലിബാന്‍. ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് അഫ്‍ഗാനിസ്ഥാന്‍