ജമ്മൂകശ്മീരില്‍ വീണ്ടും പാകിസ്ഥാന്റെ വെടിനിര്‍ത്തല്‍ കരാര്‍ ലംഘനം; ഇന്ത്യന്‍ സെെന്യം തിരിച്ചടിച്ചു

ജമ്മൂകശ്മീരിലെ പൂഞ്ചില്‍ പാകിസ്ഥാന്‍ വെടി നിര്‍ത്തല്‍ കരാര്‍ ലംഘിച്ചു. ഷാഹ് പൂര്‍, കിര്‍ണി,