ജീവിക്കാനായി ഓടിയോടി തളർന്നവർ: വിമാനാപകടത്തിൽ മരിച്ച ജാനകിയെക്കുറിച്ച് നൊമ്പരപ്പെടുത്തുന്ന കുറിപ്പ്

ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളുമായെത്തിയ നിരവധി പേരാണ് വിമാനാപകടത്തിൽ മരണപ്പെട്ടത്. ജീവിതത്തിൽ വിശ്രമമെന്താണെന്ന് അറിയാതെ