സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ വികസനത്തിന് ഗ്രാമീണമേഖലാ വികസനം അനിവാര്യം

കോവിഡ് 19ന്റെ രണ്ടാംതരംഗം പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാള്‍ വേഗതയിലാണ് അതിന്റെ പിന്മാറ്റം നടത്തുന്നതെന്ന് രോഗബാധിതര്‍, മരണപ്പെടുന്നവര്‍

കാർഷിക കരിനിയമങ്ങൾ വേണ്ട

ഡി രാജ മോഡി സർക്കാരിന്റെ കാർഷികനിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് രാജ്യമെമ്പാടും കർഷകർ പ്രക്ഷോഭത്തിലാണ്. പുതിയ