സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ വരുംകാല ദൃശ്യങ്ങൾ

അടുത്ത നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്കുള്ള പ്രകടനപത്രികയെക്കുറിച്ച് കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയപ്പാർട്ടികൾ ആലോചിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യമുന്നണി

അവിടെ കള്ളുകുടി; ഇവിടെ ആത്മഹത്യ

കോവിഡ് ലോകത്തെ വരിഞ്ഞുമുറുക്കുന്നതിനിടെ ആത്മഹത്യകള്‍ പെരുകുന്നുവെന്ന് വാര്‍ത്തകള്‍. അമേരിക്കയിലാണെങ്കില്‍ പെണ്ണുങ്ങള്‍ക്കിടയിലെ കള്ളുകുടി പിടിച്ചുകെട്ടാനാവാത്ത