മന്‍ കി ബാത്തിന്റെ സംഗീതം

തന്റെ മനസിലുള്ളത് ജനങ്ങളില്‍ അടിച്ചേല്‍പ്പിക്കുന്ന അധികാരിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി പദവിയിലിരിക്കുന്ന ആര്‍എസ്എസ് നേതാവ് നരേന്ദ്രദാസ്

കേരളം വഴികാട്ടുമ്പോൾ

തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടതുപക്ഷത്തി(എൽഡിഎഫ്)ന് ഉജ്ജ്വല വിജയം സമ്മാനിച്ച് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ വീണ്ടും