നമസ്തേ ട്രംപ്, പണയപ്പെടുത്തുന്ന ഇന്ത്യന്‍ ജനാധിപത്യവും സമ്പദ്ഘടനയും

ഇന്നും നാളെയുമായി 36 മണിക്കൂര്‍ ഇന്ത്യാസന്ദര്‍ശനത്തിനായി അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് എത്തിച്ചേരുന്നു.

ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് അടൂരിലേക്ക്

സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെയും ജന്മി-നാടുവാഴികളുടെയും ചൂഷണങ്ങൾക്കും അതിക്രമങ്ങൾക്കുമെതിരെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ജന്മംകൊണ്ട കർഷകപ്രസ്ഥാനമാണ് അഖിലേന്ത്യാ

കേരളത്തെ സാമ്പത്തികമായി ഞെരുക്കുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ

രാജ്യത്തെ സമ്പന്നവർഗ്ഗം അരങ്ങുതകർക്കുമ്പോൾ സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിതം ദുഷ്കരമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കടബാധ്യതമൂലം കർഷകരിൽ പലരും അവരുടെ