ഒന്നായി മുന്നേറാം

കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യമുന്നണിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭരണത്തിന് തുടർച്ചയായി ഒരു രണ്ടാമൂഴം ഉണ്ടാവുകയാണ്.

യുപി പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; ബിജെപിയെ ജനങ്ങള്‍ കെെയൊഴിയുന്നു

മഹാമാരിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലും പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി മുന്നോട്ടുപോകാനുള്ള ആദിത്യനാഥ് സര്‍ക്കാരിന്റെ തീരുമാനം സംസ്ഥാന ബിജെപിക്ക്

മോഡി സര്‍ക്കാരിന്റെ വാക്സിന്‍ തന്ത്രം; മോശം രാഷ്ട്രീയവും,അതിലേറെ മോശം ധനശാസ്ത്രവും

സ്വാഭാവികമായും കേന്ദ്ര‑സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍ക്ക് നയസമീപനത്തിലും കോവിഡ് പ്രതിരോധ തന്ത്രത്തിലും ഇപ്പോള്‍ മാറ്റം വരുത്താതെ

മോഡി സര്‍ക്കാരിന്റെ വാക്സിന്‍ തന്ത്രം; മോശം രാഷ്ട്രീയവും, അതിലേറെ മോശം ധനശാസ്ത്രവും

അങ്ങേയറ്റം കേന്ദ്രീകൃത സ്വഭാവത്തോടെയുള്ള ഒരു വാക്സിനേഷന്‍ പരിപാടി ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പാക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചതിലൂടെ കേന്ദ്ര