വെളിച്ചപ്പാടിന്റെ തലയറുത്ത ശക്തന്റെ മണ്ണിന് ‚പൂരം പുരുഷാരത്തിന്റെ ജീവനേക്കാള്‍ വലുതല്ല

ലോകമാകെ പടർന്ന് ജീവനപഹരിക്കുന്ന കോവിഡ് മഹാമാരിക്കാലത്ത് പ്രൗഢിയോടെ പൂരം നടത്തണമെന്നാണ് ഒരുകൂട്ടരുടെ ആവശ്യം.

പശ്ചിമബംഗാൾ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം അക്രമങ്ങൾക്കും തീവ്ര വർഗീയതയ്ക്കും വഴിമാറുന്നു

പശ്ചിമബംഗാൾ നിയമസഭയിലേക്ക് നടക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അവശേഷിക്കുന്ന നാലു ഘട്ടങ്ങളും കൂടുതൽ അക്രമാസക്തമായേക്കുമെന്ന് രാഷ്ട്രീയ

കോവിഡിന്റെ രണ്ടാം തരംഗത്തിലും കേന്ദ്രം രാഷ്ട്രീയപിരിമുറുക്കം സൃഷ്ടിക്കുന്നു

രാജ്യത്ത് കോവിഡ് അണുബാധയുടെ രണ്ടാം തരംഗം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ ആരോഗ്യ, രാഷ്ട്രീയ,