അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റാകാന്‍ ഒരു ‘സോഷ്യലിസ്റ്റും’

 1776ല്‍ ബ്രിട്ടനില്‍ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയതിനുശേഷം അമേരിക്കയില്‍ നാല്പത്തഞ്ചു പ്രസിഡന്റുമാര്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും ഒട്ടുമിക്കവാറും

വെറുപ്പിന്റെ ഗാന്ധിഹത്യകള്‍

മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ നൂറ്റിയന്‍പതാം ജന്മവാര്‍ഷിക വേളയില്‍ നാടുഭരിക്കുന്ന സര്‍ക്കാരടക്കം, എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തെ ഓര്‍ക്കുമ്പോഴും ഗാന്ധിമാര്‍ഗത്തിന്റെ