കര്‍ഷക പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ‍ അപ്രതിരോധ്യത വിളിച്ചറിയിച്ച പരേഡ്

കാര്‍ഷിക കരിനിയമങ്ങള്‍ക്കെതിരെ രാജ്യത്താകെ വളര്‍ന്നുവന്ന വന്‍ പ്രതിഷേധത്തിന്റെയും കര്‍ഷക രോഷത്തിന്റെയും പ്രകടനമാണ് റിപ്പബ്ലിക്

ചരിത്രത്തിലേക്ക് മാർച്ച് ചെയ്യുന്ന ട്രാക്ടർ പരേഡ്

രാജ്യതലസ്ഥാനമായ ഡൽഹിയെ ലക്ഷ്യംവച്ച് ആയിരക്കണക്കിന് ട്രാക്ടറുകളും പതിനായിരക്കണക്കിന് കർഷകരും മാർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നാളെ

ലേബര്‍ കോഡ്: നിലപാട് കടുപ്പിച്ച് തൊഴിലാളികള്‍

നരേന്ദ്രമോഡി ഭരണകൂടത്തെ അമ്പരപ്പിക്കുകയും അപരിഹാര്യമായി തുടരുകയും ചെയ്യുന്ന കര്‍ഷക പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലും സമചിത്തതയോടെ