ജനത്തെ വിധിക്കു വിട്ടുനല്‍കുന്ന മന്‍ കി ബാത്ത്

കോവിഡ് ദുരന്തത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നയപരിപാടികളും പ്രവര്‍ത്തന തന്ത്രങ്ങളും ആവിഷ്കരിക്കുന്നതില്‍ നരേന്ദ്രമോഡി നേതൃത്വം