ക്ഷമിക്കാം, സ്നേഹം പകരാം

ജീവിതത്തില്‍ തെറ്റുകുറ്റങ്ങള്‍ സംഭവിക്കാത്തവര്‍ ഉണ്ടാവില്ലതന്നെ. അതുപോലെതന്നെ സ്വഭാവത്തിലും പ്രവര്‍ത്തനശൈലികളിലും നിലപാടുകളിലും പെരുമാറ്റത്തിലും സംസാര

ആകാശം തൊട്ട സ്വപ്നം

“കാലുകളെന്തിനു എനിക്ക് പറക്കാൻ ചിറകുകളുള്ളപ്പോൾ ദൂരങ്ങൾ താണ്ടി ഇനി പോവണം, മേഘങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ…” സ്വപ്നങ്ങളെ

ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഇനി ഇരിക്കാം

അഡ്വ. ഇന്ദിരാ രവീന്ദ്രന്‍ തുണിക്കടകളിലടക്കമുള്ള തൊഴില്‍ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് ഇരിപ്പിടം അവകാശമായി ഇടതുപക്ഷ

ആത്മപ്രണയത്തിന്‍റെ ഒപ്പുകടലാസ്

പ്രമേയങ്ങളെ മുദ്രാവാക്യങ്ങളാക്കുന്ന എഴുത്തുകാര്‍ക്കിടയില്‍ മാധവിക്കുട്ടിയെ ഒരിക്കലും കാണാനിടയില്ല. അകത്തളത്തിലെ ഏകാന്തതയിലും നഗരജീവിതത്തിന്റെ തിക്കിലും