ബാഷ്പബിന്ദു

അന്നൊരു വ്യാഴാഴ്ച ആയിരുന്നു. പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ പ്രശസ്തമായ പറക്കോട് ആഴ്ച ചന്ത നടക്കുന്ന

അതിനിടയിലും സമ്പദ്ഘടന കൂപ്പുക്കുത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു

രാജ്യമിപ്പോൾ പൗരത്വ നിയമത്തെക്കുറിച്ചും അതിർത്തിയിലെ യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള വിവാദങ്ങളുടെയും പ്രക്ഷോഭങ്ങളുടെയും നടുവിലാണ്. അതിനിടയിലും നമ്മുടെ

വിരലറുത്താലും കൊന്നൊടുക്കിയാലും ജനങ്ങളെല്ലാം അറിയും

സ്വന്തമായൊരു അടിമരാഷ്ട്രം പണിതുയർത്തുകയെന്നതാണ് ആർ­എസ്എസിന്റെയും സംഘപരിവാറിന്റെയും അജണ്ട. നാലുമുഴം മു­മ്പേ­യെറിഞ്ഞ് നരേന്ദ്ര മോ­ഡിയും