കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസ്; ജയിലില്‍ കഴിയുന്ന ഝാർഖണ്ഡ് മുന്‍ മന്ത്രിയുടെ സ്വത്ത് ഇഡി കണ്ടുകെട്ടി

കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ജയിലില്‍ കഴിയുന്ന ഝാർഖണ്ഡ് മുന്‍ മന്ത്രിയുടെ ആറ്