കനേഡിയൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജസ്റ്റിൻ ട്രൂഡോയ്ക്ക് വിജയം, ഭൂരിപക്ഷം നഷ്ടമായി

മോണ്ട്രിയൽ: കനേഡിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി ജസ്റ്റിൻ ട്രൂഡോ ന്യൂനപക്ഷ സർക്കാരായി അധികാരത്തിൽ തുടരുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്.

ടിപ്പ് നൽകുന്നേൽ ഇങ്ങനെ നൽകണം: പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ദാനത്തിൽ കോളടിച്ചത് ഇന്ത്യക്കാരന്

മോസ്കോ: താൻ സൗമ്യൻ മാത്രമല്ല ദാനശീലം കൂടിയാണെന്ന് തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് കനേഡിയന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ജസ്റ്റിന്‍