ജനങ്ങളുടെ ആശങ്ക പരിഹരിച്ച ശേഷമേ സില്‍വര്‍ ലൈന്‍ പദ്ധതി നടപ്പാക്കൂ: മന്ത്രി രാജൻ

സില്‍വര്‍ ലൈന്‍ പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച് ജനങ്ങളുടെ ആശങ്ക പരിഹരിച്ച ശേഷമേ നടപ്പാക്കൂവെന്ന് റവന്യുമന്ത്രി

കുടുംബശ്രീ സാമ്പത്തിക ക്രമീകരണത്തിന്റെയും, സാമൂഹിക ശാക്തീകരണത്തിന്റെയും പ്രതീകം : മന്ത്രി കെ രാജൻ

സാമ്പത്തിക ക്രമീകരണത്തിന്റെയും സാമൂഹിക ശാക്തീകരണത്തിന്റെയും പ്രതീകമാണ് കുടുംബശ്രീ എന്ന് റവന്യൂ മന്ത്രി കെ

ദുരന്തനിവാരണ സാക്ഷരത കാലഘട്ടത്തിന്റെ അനിവാര്യത

സമീപ കാലങ്ങളിലായി കേരളം തുടർച്ചയായ പ്രകൃതി ക്ഷോഭങ്ങളെയും അതുമൂലമുണ്ടാകുന്ന കെടുതികളെയും അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതോടൊപ്പം

പട്ടയ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഡിസംബര്‍ മാസത്തോടെ ഡാഷ്‌ബോര്‍ഡ് തയാറാക്കും: മന്ത്രി കെ രാജന്‍

സംസ്ഥാനത്തെ പട്ടയപ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് പരിഹാരം കാണാന്‍ ഡിസംബര്‍ മാസത്തോടെ ഡാഷ്‌ബോര്‍ഡ് തയാറാക്കുമെന്നും എല്ലാ പരാതികള്‍ക്കും

ഡിജിറ്റല്‍ റീസര്‍വ്വേ പൂര്‍ത്തിയാകുമ്പോള്‍ എല്ലാവര്‍ക്കും സ്ഥലത്തിനും വീടിനും രേഖ: മന്ത്രി കെ രാജന്‍

ഭൂപരിഷ്‌കരണ നിയമം രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ അമ്പത് വര്‍ഷം പിന്നിടുന്ന ഈ കാലത്ത് സ്വന്തമായി ഭൂമിയില്ലാത്ത

മഴക്കെടുതികളിൽ ദുരിതത്തിലായവർക്ക് അടിയന്തര സഹായം: മന്ത്രി കെ രാജന്‍

മഴക്കെടുതിയില്‍ ദുരിതത്തിലായ ആളുകള്‍ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ അടിയന്തരമായി സഹായം നല്‍കുമെന്ന് റവന്യുമന്ത്രി കെ രാജന്‍.

പുതിയ കാലത്തിന് അനുസൃതമായ ഭവനനയം രൂപീകരിക്കും: മന്ത്രി കെ രാജൻ

കേരളത്തിൽ ഇടക്കിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ദുരന്തങ്ങളുടേയും പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങളുടേയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ പുതിയ കാലത്തിന് ഉതകുന്ന രീതിയിലുള്ള