കരിപ്പൂർ വിമാനാപകടം; ലാൻഡിങ് സമയത്തെ അശ്രദ്ധമായ പ്രവൃത്തി മൂലമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്

കരിപ്പൂർ വിമാനാപകടം ലാൻഡിങ് സമയത്തെ ‘അശ്രദ്ധമായ പ്രവൃത്തി’ മൂലമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. കരിപ്പൂർ സ്റ്റേഷനിൽ

കരിപ്പൂരിൽ വിമാനാപകടം; ആളപായം കുറച്ചത് പൈലറ്റ് ദീപക്സാത്തെയുടെ സന്ദർഭോചിത ഇടപെടല്‍

കരിപ്പൂരിൽ വിമാനാപകടത്തിൽ ആളപായം കുറച്ചത് പൈലറ്റ് ദീപക്സാത്തെയുടെ സന്ദർഭോചിത ഇടപെടലെന്ന് വിലയിരുത്തൽ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ

നന്മയുടെ തണൽ ഇനിയില്ല: ഷറഫുവിന്റെ വിയോഗത്തിൽ തേങ്ങി നാടും സുഹൃത്തുക്കളും

നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകാനായി ഹോട്ടലുടമയായ സുഹൃത്തിന് പണം നൽകിയായിരുന്നു