നെടുങ്കണ്ടം കരുണാ ആശുപത്രിയില്‍ കോവിഡ് 19 രോഗികളുടെ കിടത്തി ചികിത്സ ആരംഭിക്കുന്നു

കോവിഡ്19 ബാധിതരെ കിടത്തി ചികിത്സിക്കുവാന്‍ സജ്ജീകരണവുമായി കരുണ ആശുപത്രി.ജില്ലയില്‍ കോറോണ ബാധീതരുടെ എണ്ണം