ഹ്രസ്വ സന്ദര്‍ശനത്തിനായി കേരളത്തിലെത്തുന്നവര്‍ ജാഗ്രത; ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില്‍ തിരികെ മടങ്ങിയില്ലെങ്കില്‍ കേസ്

കേരളത്തില്‍ ഹ്രസ്വ സന്ദര്‍ശനത്തിനായി എത്തുന്നവര്‍ എട്ടാം ദിവസം തിരികെ മടങ്ങണമെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍. സര്‍ക്കാരിന്റെ