ലോക്ഡൗണ്‍ മാര്‍ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങളില്‍ മാറ്റം വരുത്താന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് അധികാരം നല്‍കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

കോവിഡ് പ്രതിരോധം, ലോക്ക് ഡൗണ്‍ എന്നിവയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി വിളിച്ചു ചേര്‍ത്ത