യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി കോളേജ് സംഘര്‍ഷം; അഖിലിനെ കുത്താനുപയോഗിച്ച കത്തി കണ്ടെത്തി

തിരുവനന്തപുരം: യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി കോളേജിലെ സംഘര്‍ഷത്തിനിടയില്‍ മൂന്നാം വര്‍ഷ ബിരുദ വിദ്യാര്‍ത്ഥി അഖിലിനെ കുത്താന്‍

പരീക്ഷകള്‍ മാറ്റി

തിരുവനന്തപുരം: കേരള യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി പരീക്ഷകളെല്ലാം മാറ്റിവച്ചു. ഇന്നു മുതല്‍ 15 വരെ നടത്താനിരുന്ന

ആശയങ്ങള്‍ക്ക് മരിക്കാനുള്ള ഇടമാണ് വാഴ്‌സിറ്റികളെന്നതായിരുന്നു കേസരി പറഞ്ഞത്: സുനില്‍ പി ഇളയിടം

കൊച്ചി: മൃതപ്രായങ്ങളായ ആശയങ്ങള്‍ക്ക് കിടന്നു ചാകുവാനുള്ള ആശുപത്രികളാണ് സര്‍വകലാശാലകളെന്നാണ് കേസരി അഭിപ്രായപ്പെട്ടതെന്ന് ഡോ.