കേരളത്തിലെ ‘കണ്ടം ക്രിക്കറ്റ്’ ചിത്രം പങ്കുവച്ച് അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് കൗണ്‍സില്‍

ലോകത്തിലെമ്പാടും ഏത് പ്രദേശത്തും ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്ന മനോഹര ദൃശ്യങ്ങള്‍ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന പതിവുണ്ട് അന്താരാഷ്ട്ര

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റിയില്‍ ശോഭാസുരേന്ദ്രനെ ഒഴിവാക്കിയതിനു പിന്നില്‍ സുരേന്ദ്രന്‍— മുരളീധരന്‍ അച്ചുതണ്ട്

ബിജെപി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്ന്‌ ശോഭ സുരേന്ദ്രനെ ഒഴിവാക്കിയത്‌ പുകച്ച്‌ പുറത്തുചാടിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ.