കിഫ്ബിക്കെതിരെയും ഇഡി

കേന്ദ്രാനുമതിയില്ലാതെ വിദേശഫണ്ട് സ്വീകരിച്ചെന്ന് ആരോപിച്ച് കിഫ്ബിക്കെതിരെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) കേസെടുത്തു. കിഫ്ബി

ഹൈറേഞ്ചിനേയും ലോ റെഞ്ചിനേയും ബന്ധിപ്പിക്കുവാന്‍ കിഫ്ബിയുടെ അനുമതി

രാമക്കല്‍മെട്ട്-കമ്പംമെട്ട്-വണ്ണപ്പുറം റോഡിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിന് കിഫ്ബിയുടെ സാമ്പത്തിക അനുമതി. 73.20 കോടി രൂപയുടെ അനുമതിയാണ്