കിഴക്കമ്പലത്ത് കോവിഡ് ബാധിതൻ തൊഴുത്തില്‍ മരിച്ച സംഭവത്തില്‍ പ്രതിഷേധം ശക്തം

കിഴക്കമ്പലത്ത് കോവിഡ് ബാധിതന്റെ മരണത്തില്‍ പ്രതിഷേധം ശക്തമാവുന്നു. കിഴക്കമ്പലം മലയിടംതുരുത്ത് സ്വദേശിയായ എംഎൻ