ചിന്തയും ഭൗതിക പദാര്‍ത്ഥവുമായി രാജു സുത്തറിന്റെ ബിനാലെ കൊളാറ്ററല്‍

കൊച്ചി: ചിന്തയ്ക്കും ഭൗതിക പദാര്‍ത്ഥത്തിനുമിടയിലെ ബന്ധം തിരയുന്ന സൃഷ്ടികളാണ് കൊച്ചിമുസിരിസ് ബിനാലെയ്ക്ക് സമാന്തരമായി

അടിമക്കച്ചവടത്തിന്‍റെ കപ്പല്‍;  ചരിത്രം പറഞ്ഞ് മെസേജസ് ഫ്രം ദി അറ്റ്ലാന്‍റിക് പാസേജ്

കൊച്ചി: അറ്റ്ലാന്‍റിക് പാസേജ്, അതായിരുന്നു 16-ാം നൂറ്റാണ്ടു മുതല്‍ ആഫ്രിക്കയില്‍ നിന്നും അടിമകളെ