കൊടകരയ്‌ക്കുശേഷവും 3 കോടി ഇറക്കി ബിജെപി; സംസ്ഥാന ബിജെപി കൂടുതല്‍ പ്രതിസന്ധിയില്‍

കോടികള്‍ക്കൊന്നും വലിയ മൂല്യമില്ലാത്ത തരത്തിലെത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് ബിജെപി. തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കോടികള്‍ എറിഞ്ഞു വോട്ടുകള്‍ കേരളത്തില്‍