ഹൃദയാഘാതം വന്ന് ആനപ്പാപ്പാൻ മരിച്ചെന്നു കരുതി, ഒടുവിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് വന്നതോടെ സത്യം തെളിഞ്ഞു

കൊല്ലം: പറവൂരിൽ തീറ്റ കൊടുക്കുന്നതിനിടെ ആന പാപ്പാനെ ചവിട്ടികൊന്നു. കരുനാഗപ്പള്ളി വടക്കുംകര പാലവിളക്കിഴക്കേതിൽ

മലയാളികളുടെ പോക്കിതെങ്ങോട്ട്! സദാചാരഗുണ്ടായിസത്തിൽ ഒരു ജീവൻകൂടി പൊലിഞ്ഞു

കൊല്ലം: സദാചാരഗുണ്ടായിസത്തിന്റെയും ആൾകൂട്ട ആക്രമണത്തിന്റെയും ഇരയായി ഒരാൾക്ക് കൂടി ജീവൻ നഷ്ടമായി. അഞ്ച്