പ്രതിസന്ധിയിലമര്‍ന്ന് കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് ; കോട്ടയത്ത് ജില്ലാ പ്രസിഡന്‍റുമാരുടെയോഗം

കേരള കോണ്‍ഗ്രസിലെ രൂക്ഷമായ പ്രശ്നങ്ങള്‍ക്ക് പരിഹാരം കാണുവാനായി ഉന്നതനേതാക്കളുടെ യോഗം തന്‍റെ വസതിയില്‍