കോവിഡ് രോഗികളുടെ മൃതദേഹം ഇടവക സെമിത്തേരിയിൽ ദഹിപ്പിക്കും; ആലപ്പുഴ ലത്തീൻ രൂപത

മാതൃകാപരമായ തീരുമാനവുമായി ആലപ്പുഴ ലത്തീൻ രൂപത. കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ സംസ്കരിക്കുന്നതുമായി