വിമാന യാത്രക്കാര്‍ക്ക് സേവന കേന്ദ്രം തുറന്നു

കോഴിക്കോട് വിമാനത്താവളത്തില്‍ യാത്രക്കാര്‍ക്കുള്ള സേവനകേന്ദ്രം തുറന്നു.മുതിര്‍ന്ന പൗരന്മാര്‍, ഗര്‍ഭിണികളായ സ്ത്രീകള്‍, കുട്ടികള്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ക്ക്