നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പരാജയവും ഗ്രൂപ്പിന് മുകളിൽ കെട്ടിവെച്ചു കെപിസിസി അന്വേഷണ സമിതി റിപ്പോര്‍ട്ട്

കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനേറ്റ ദയനീയ പരാജയത്തിന്റെ കാരണങ്ങളിൽ കൃത്യമായ കാരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടാതെ