മുടങ്ങിക്കിടന്ന ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികള്‍ സമയബന്ധിതമായ് പൂര്‍ത്തിയാക്കും കെഎസ്ഇബി

മുടങ്ങിക്കിടന്ന 150 മെഗാവാട്ടിന്റെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികള്‍ സമയബന്ധിതമായി പൂര്‍ത്തീകരിക്കുവാന്‍ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്‌ട്രിസിറ്റി

കുടിശ്ശിക അടച്ചില്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുതി,കുടിവെള്ള കണക്‌ഷനുകൾ വിച്ഛേദിക്കും

കുടിശ്ശിക വരുത്തിയ വൈദ്യുതി, കുടിവെള്ള കണക്‌ഷനുകൾ വിച്ഛേദിക്കുന്നത് കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയെത്തുടർന്ന് നിർത്തിവെച്ചിരുന്നത് പുനരാരംഭിക്കാൻ

വൈദ്യുത ബില്ലില്‍ കുടിശ്ശിക വരുത്തിയവര്‍ക്കെതിരെ നടപടിയെടുത്ത് കെഎസ്ഇബി.

വൈദ്യുതബില്ല് കുടിശ്ശികക്കാരെ പിടിക്കാനുള്ള നീക്കവുമായ് കെഎസ്ഇബി. ലോക്ക്ഡൗൺ ബില്ലടക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയവർക്കെതിരെയാണ് നടപടി.

ബുറേവി ചുഴലിക്കാറ്റ്; കെഎസ്ഇബിയുടെ മുഴുവൻ സമയ കൺട്രോൾ റൂം പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചു

ബുറേവി ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വൈദ്യുതി മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അടിയന്തിര സാഹചര്യങ്ങൾ നേരിടുന്നതിനായി കെ