ഒഴുക്കില്‍പ്പെട്ട ജീപ്പ് യാത്രക്കാരെ കെഎസ്ആര്‍ടിസി ജീവനക്കാരും യാത്രക്കാരും ചേര്‍ന്ന് രക്ഷിച്ചു

കനത്ത മഴയില്‍ ഒഴുക്കില്‍പ്പെട്ടുപോയ ജീപ്പ് യാത്രക്കാരെ കെഎസ്ആര്‍ടിസി ജീവനക്കാര്‍ രക്ഷിച്ചു. കൊല്ലം റോസ്

കെഎസ്ആർടിസി ശമ്പള പരിഷ്‌കരണത്തില്‍ ഇന്ന് ചര്‍ച്ച നടത്തും; മന്ത്രി ആന്റണി രാജു

കെഎസ്ആർടിസിയിൽ ശമ്പള പരിഷ്‌കരണം നടപ്പിലാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് അംഗീകൃത തൊഴിലാളി സംഘടന പ്രതിനിധികളുമായുള്ള ചര്‍ച്ച