ബിടെക് പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ്: കേരള സാങ്കേതിക സര്‍വകലാശാലയിലെ ഒരുവിഭാഗം വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ ഹര്‍ജി ഇന്ന് സുപ്രീം കോടതിയില്‍

കോവിഡ് വ്യാപനത്തിനിടെ ബിടെക് പരീക്ഷാ നടത്തുന്നത് ചോദ്യം ചെയ്ത് കേരള സാങ്കേതിക സര്‍വകലാശാലയിലെ

വിദ്യാർത്ഥികളിലെ മാനസിക സമ്മർദ്ദം: കെടിയു സംഘടിപ്പിക്കുന്ന രണ്ടാം വെബിനാർ നാളെ

കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കോളേജുകളിൽ നിന്നും സുഹൃത്തുക്കളിൽനിന്നും അകന്നുനിൽക്കുന്നതിലൂടെ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ഉടലെടുക്കുന്ന ഭയം, ഉത്കണ്ഠ,