കുല്‍ഭൂഷണ്‍യാദവ് കേസില്‍ അന്താരാഷ്ട്ര നീതിന്യായക്കോടതി 2019 ഫെബ്രുവരിയിൽ വാദം കേള്‍ക്കും

കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറില്‍ കുല്‍ഭൂഷണ്‍ യാദവ് പാക് കസ്റ്റഡിയില്‍ അമ്മയോടും ഭാര്യയോടും സംസാരിക്കുന്നു ചാരവൃത്തിയും