ഞെട്ടിക്കൽ നയതന്ത്രം; മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ ലഡാക്ക് സന്ദർശിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി

വിവാദ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും ജീവൽപ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും ശ്രദ്ധ തിരിക്കാൻ വീണ്ടും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോഡിയുടെ