കൃഷിഭൂമി ഒഴിപ്പിക്കുന്നത് തടഞ്ഞതിന് പൊലീസ് മർദനം; ദമ്പതികൾ കീടനാശിനി കുടിച്ച് ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചു

ഭൂമിയേറ്റെടുക്കലിൻറെ പേരിൽ മധ്യപ്രദേശിലെ ഗുണയിൽ ദലിത് കുടുംബത്തെ കുടിയിറക്കാനായി പൊലീസ് അതിക്രമം. കുടിയിറക്കാനുള്ള