എഐഎസ്എഫ് മാര്‍ച്ചിന് നേരെ ലാത്തിച്ചാര്‍ജ്ജ് വിക്കി മഹേശരിയടക്കം അറസ്റ്റില്‍

അനന്തപൂര്‍: വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ വിവിധ ആവശ്യങ്ങള്‍ ഉന്നയിച്ച് മാര്‍ച്ച് നടത്തിയ എഐഎസ്എഫ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് നേരെ