‘വർഷങ്ങളായി ഞങ്ങൾ ഇതിനുവേണ്ടി കയറിയിറങ്ങാത്ത ഓഫീസുകളില്ല’; ചന്ദ്രികയ്ക്കും രാജനും ഇനി സ്വന്തം ഭൂമി

ചന്ദ്രികയുടെയുംരാജന്റെയും നാലു പതിറ്റാണ്ടു നീണ്ടു നിന്ന പുറമ്പോക്ക് ജീവിതത്തിനു വിരാമമായി. ഇനി ഇവർക്കു

ഇടത് സര്‍ക്കാര്‍ നാലാം വര്‍ഷത്തിലേക്ക്; പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ഇന്ന് പ്രകാശനം ചെയ്യും

തിരുവനന്തപുരം: നാലാംവര്‍ഷത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന എല്‍ഡിഎഫ് സര്‍ക്കാരിന്റെ പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ പ്രകാശനം ഇന്ന് നടക്കും.

മഴക്കാല പകര്‍ച്ച വ്യാധികള്‍ക്കുള്ള പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ കാര്യക്ഷമമാക്കി സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍

തിരുവനന്തപുരം: മഴക്കാലത്തിന് മുന്നോടിയായി പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഊര്‍ജിതമാക്കി സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി