ആരോപണങ്ങൾ ഒന്നൊന്നായി പൊളിഞ്ഞടുങ്ങിയിട്ടും പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്‌ പിന്നെയും മുറുമുറുപ്പ്‌

മഞ്ഞപ്പിത്തം ബാധിച്ചവന്റെ കണ്ണില്‍ കാണുന്നതെല്ലാം മഞ്ഞയാണ്. ആ ആവസ്ഥയാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ്

“എന്റെ മകനു വേണ്ടി ഭരണത്തുടര്‍ച്ച ആഗ്രഹിക്കുന്നു”; ഇടതുമുന്നണി ഭരണത്തില്‍ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെനേട്ടം പങ്കുവെച്ച് കൊച്ചി സ്വദേശിനി

സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞം പദ്ധതിയിലൂടെ മകന് വന്ന മാറ്റം പങ്കുവെച്ച്

വികസനത്തിന്റെ വിരല്‍സ്പര്‍ശമായ അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ ആശ്രയം

കോവിഡ്19 ഭീതിവിതച്ച ആദ്യനാളുകളിൽ അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്ക് ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന ബു­ദ്ധി­മുട്ടുകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി അവരുടെ താമസം,