ഹെഡ്‍ഫോണിൽ പാട്ടു കേട്ടു കൊണ്ടിരുന്ന എട്ടാം ക്ലാസുകാരിയെ പുലി ആക്രമിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തി

ഹെഡ്‍ഫോണിൽ പാട്ട് കേട്ട് കൊണ്ടിരുന്ന പെൺകുട്ടിയെ പുലി ആക്രമിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി. ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ നൈനിറ്റാൽ