ഈ മുത്തശ്ശി അത്ര ചില്ലറക്കാരിയൊന്നുമല്ല; സമൂഹ മാധ്യമത്തില്‍ തരംഗമായി ഫ്രീക്ക് മുത്തശ്ശി

സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില്‍ തരംഗമായിരിക്കുകയാണ് മേരി മുത്തശ്ശി.90 കാരിയായ മുത്തശ്ശി വാര്‍ത്ത വായിക്കുന്നതിന് പത്രത്തിനൊടോപ്പം