ലൈഫ് മിഷൻ, കെ ഫോൺ പദ്ധതികളുടെ രഹസ്യ വിവരങ്ങൾ ശിവശങ്കർ സ്വപ്ന സുരേഷിന് കൈമാറി എന്ന ആരോപണവുമായി എൻഫോഴ്സ്മെന്റ്

സർക്കാർ പദ്ധതികളായ ലൈഫ് മിഷൻ, കെ ഫോൺ പദ്ധതികളുടെ വിവരങ്ങൾ സ്വർണക്കടത്തു കേസിൽ

മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ഫ്ലാറ്റ് ഒരുങ്ങുന്നു ; ലൈഫ് പദ്ധതിയിൽ 128 ഫ്ളാറ്റുകൾ

തീരത്തിന് 50 മീറ്റർ പരിധിയിൽ താമസിക്കുന്ന മൽസ്യത്തൊഴിലാളികളിൽ സമ്മതം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവരെ മാറ്റി താമസിപ്പിക്കുന്നതിന്