സാനിറ്റൈസറില്‍ നിന്ന് മദ്യം നിര്‍മ്മിച്ചു: ലോക്ഡൗണ്‍ കാലത്തെ പരീക്ഷണത്തിനിടെ യുവാവ് അറസ്റ്റില്‍

ലോക്ഡൗണ്‍ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ മദ്യം കിട്ടാതെ വലഞ്ഞതോടെ പരീക്ഷണത്തിനിറങ്ങിയ യുവാവ് പിടിയില്‍. സാനിറ്റൈസറില്‍ നിന്ന്