ഭർത്താവ്‌ ലൈവിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനിടെ പിന്നിലൂടെ ഭാര്യ നഗ്നയായി കടന്നു പോയി, അതിഥികളും കാഴ്ചക്കാരും ഞെട്ടി

ചാനല്‍ അവതാരകന്‌റെ ലൈവ് സ്ട്രീമിനിടെ ഭാര്യ നഗ്നയായിയെത്തി. ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാം പേജിലെ പൊളിറ്റിക്‌സ് ലൈവ്