ഓണ്‍ലൈന്‍ വായ്പ ആപ്പുകള്‍ക്ക് ഗൂഗിള്‍ ഇന്ത്യയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്

രാജ്യത്ത് ഓണ്‍ലൈന്‍ ലോണ്‍ ആപ്ലിക്കേഷനുകള്‍ വഴിയുള്ള തട്ടിപ്പുകള്‍ വര്‍ധിച്ചു വരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ആപ്പുകള്‍ക്ക്

കോവിഡ് സഹായത്തിന് കൈനീട്ടി വാങ്ങിയ പണത്തിന് ലമ്പോഗിനി വാങ്ങി അടിച്ചുപൊളിച്ച് യുവാവ്

തല്ലാസീ: കോവിഡിനെത്തുടര്‍ന്ന് നഷ്ടത്തിലായ ബിസിനസ്സ് തിരിച്ചുപിടിക്കാനെന്നുപറ‌ഞ്ഞു വാങ്ങിയ പണം കൊണ്ട് ആഡംബര കാര്‍