ലോക്ക്ഡൗണില്‍ അമ്മയുടെ ജോലി നഷ്ടമായി; കുടുംബം നോക്കാന്‍ ചായ കച്ചവടം തുടങ്ങി 14കാരൻ

ലോക്ക്ഡൗണില്‍ അമ്മയുടെ ജോലി നഷ്ടമായതോടെ കുടുംബത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്ത് പതിനാലുകാരന്‍. മുംബൈ സ്വദേശിയായ

അടിമത്വം,അടിച്ചമർത്തൽ

സ്വന്തം ലേഖകൻ കോവിഡ് ലോക്ഡൗണിനെത്തുടർന്ന് കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികൾ നേരിട്ട ദുരിതങ്ങളും പലായനവും പരാമർശിച്ച്