കര്‍ഷക സമരത്തിന് ഐക്യദാര്‍ഢ്യം; മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ വീണ്ടും ലോങ് മാര്‍ച്ച്

കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ കാര്‍ഷിക നിയമങ്ങള്‍ക്കെതിരെ സമരം നടത്തുന്ന കര്‍ഷകര്‍ക്ക് ഐക്യദാര്‍ഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു കൊണ്ട്