ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിലേയ്ക്ക് സാധനങ്ങളുമായി പോയ ചരക്കുലോറി കൂട്ടിയിടിച്ചു

കോട്ടയം: കോട്ടയത്ത് ലോഗോസ് സെന്ററില്‍ വാഹനങ്ങള്‍ കൂട്ടിയിടിച്ചു. ദുരിതാശ്വാസ കേന്ദ്രത്തിലേയ്ക്ക് സാധനങ്ങളുമായി പോയ