കോവിഡ്: വരുമാനം കുറഞ്ഞ ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് 270 കോടിയുടെ ആനുകൂല്യങ്ങളുമായി എയര്‍ടെല്‍

ഇന്ത്യയുടെ പ്രീമിയം കമ്യൂണിക്കേഷന്‍സ് ദാതാക്കളായ ഭാരതി എയര്‍ടെല്‍ കുറഞ്ഞ വരുമാനമുള്ള ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് നെറ്റ്‌വര്‍ക്കില്‍